Laatste wijziging: 01 april 2020, 16:37 uur

scholensluiting

Update: De scholensluiting is tm 28 april verlengd.

 

 

Zoals u heeft gehoord heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten in ieder geval tot en met 6 april. Leerlingen van ouders in vitale groepen (zorg, politie, leraren, openbaar vervoer, hulpverlening, vervoer van afval en vuilnis, transport van brandstoffen, media & communicatie, voedselketen, noodzakelijke overheidsprocessen. Zie onderaan deze brief voor de volledige lijst)) kunnen worden opgevangen indien dit echt niet thuis lukt.  Ons onderwijs/ opvang zier er vanaf morgen wel anders uitzien. Hoe het eruit gaat zien, laat ik u morgenmiddag weten.

 

Morgenochtend 16 maart hebben wij op school een spoedoverleg. We inventariseren het aantal kinderen dat we dienen op te vangen, bekijken hoe we dit gaan organiseren. Daar hoort u later op de dag dan meer over.

 

Alle gesprekken, overleggen en activiteiten die gepland staan tot en met maandag 6 april gaan niet door.  Dit onderwerp, de gevolgen en het plan van aanpak, staan morgen ook op onze gespreksagenda. Hier hoort u ook later meer over.

 

We willen u vragen om zoveel als mogelijk thuis te blijven met uw gezin of één van de ouders en om zelf zorg te dragen voor opvang tenzij dit echt niet lukt. 

Ik verzoek u, indien uw kind echt niet kan worden opgevangen en u behoort tot een van de eerder genoemde beroepen, mij  ( directie@montessorischoolparkrijk.nl)  zo meteen een email te sturen. Vermeld hierin de naam van uw kind, uw beroep en de leerkracht van uw kind en de dagen die u opvang nodig heeft)

 

Uiteraard kunnen kinderen van ouders uit zorgberoepen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben NIET naar school komen. 

 

De kinderen die gebracht worden zullen bij de deur opgevangen worden, ouders kunnen NIET meer mee naar binnen de school in. 

 

Dit weekend is er vanuit Librijn al hard gewerkt aan een ICT omgeving om onderwijs op afstand te realiseren. Hoe dit er precies voor onze school uit gaat zien hoort u morgen via de mail. 

 

Als laatste wens ik u en uw gezin/ familie alle gezondheid toe en wens ik u sterkte de komende weken.  We houden u op de hoogte.Hopende u hiermee, voor vandaag, voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,

Anneloes van de Graaff

Montessorischool Parkrijk

 

Specifiek voor COVID-19 (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).