Welkom bij Montessori IKC Parkrijk

Dit is de website van het Montessori IKC Parkrijk te Rijswijk. Het Integraal Kind Centrum bestaat uit de Openbare Montessorischool Parkrijk en de kinderopvang en naschoolse opvang Keizerrijk (georganiseerd door kinderopvang organisatie de Lange Keizer). Kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn welkom! Op deze site willen wij u informatie verstrekken over de montessoriwerkwijze en het montessorionderwijs in het algemeen en de gang van zaken op onze school en het IKC in het bijzonder. 

Ideale minimaatschappij

Ons Montessori kindcentrum zien wij als een ideale minimaatschappij waarin we werken met kinderen en leid(st)ers om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. 

In een veilige omgeving met als belangrijkste waarden: vertrouwen, respect, begrip, liefde en geduld kan het kind zich in vrijheid ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling. De visie van Montessori is in deze tijd nog steeds actueel en sluit aan bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs en de huidige voorschriften in de Wet Primair Onderwijs. De visie van Montessori krijgt op Montessorischool Parkrijk en IKC Parkrijk in deze tijd een eigen uitwerking met behoud van de wezenlijke elementen. 

Maria Montessori toonde ons dat kinderen die in vrijheid mogen werken, opgroeien tot gelukkige mensen, die zich verantwoordelijk weten voor hun werk en die daardoor in staat zijn mee te bouwen aan een betere samenleving der mensen in vrede. Als Montessorischool hechten we grote waarde aan de vrijheid van kinderen om keuzen te maken. De vrije (werk)keuze is belangrijk. De (werk)keuze omvat de inhoud, de plaats, het tempo en de reflectie op het werk of activiteit. Zo houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Respect en vertrouwen in de eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Het gaat er om dat kinderen de mogelijkheid hebben om zich op alle terreinen zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs dat hun kind volgt en de opvang waar hun kind is. Op school en opvang werken we hieraan en als deze uitgangspunten door ouders worden onderschreven en toegepast, groeit ieder kind, in onze visie, evenwichtig op. 

 

Onze locatie