Ouderbijdrage

Een openbare school kent geen verplichte hoge schoolkosten. Wel wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 110 euro per jaar. Van dit geld worden o.a. uitgaven gedaan t.b.v. het schoolreisje, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de sportdag, educatieve uitjes, buitenspeelmateriaal, bibliotheekboeken en de schoolongevallen-verzekering. Van dit geld wordt ook de schoolreis van groep 1 t/m 5 betaald. Voor de werkweek van de bovenbouw dient apart te worden betaald.

Daarnaast is er een bijdrage naar draagkracht naar de Stichting Vrienden IKC Parkrijk, die u kunt berekenen met een tabel waar de inkomensgroepen van het belastbaar gezinsinkomen in staan. De toelating tot de school is niet afhankelijk van de hoogte van de betaling van de ouderbijdrage. Hierdoor is de school voor iedereen toegankelijk.

 

tot 11.400 20 euro
tot 20.500 70 euro
tot 31.500 140 euro
tot 40.750  175 euro
tot 54.500  210 euro
tot 77.000 245 euro
tot 84.000 280 euro
hoger            315 euro