Ouderavonden en contacten

Om uw kind(eren) precies datgene te bieden, dat voor hun ontwikkeling nodig is, is een goed contact tussen de ouders en de leerkrachten van groot belang.

Ouders hebben vaak dingen in de gaten waar leerkrachten niets van merken en andersom geldt dat ook. We willen de kinderen zo goed mogelijk leren kennen en daarbij is uw hulp nodig. Schroom daarom niet om vragen te stellen of om iets te vertellen 's morgens bij het brengmoment tussen 8.20 uur en 8.30 uur bij de deur naar de groep waar uw kind zit. 

De ontwikkeling van uw kind wordt besproken vanaf de onderbouw aan het hand van leerlijnen in Parnassys. Deze gesprekken duren ongeveer 15 minuten. In een schooljaar zijn er twee gesprekken. In de onderbouw is de maand waarin u uitgenodigd wordt voor een gesprek afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Vanaf de middenbouw zijn februari en juni de  vaste maanden waar de gesprekken in plaatsvinden. Dit is na de toetsperiodes. U krijgt bij het gesprek een uitdraai van het leerlijnenprofiel en een kort stukje geschreven verslag over de ontwikkeling van uw kind mee naar huis. Is uw kind nieuw in de bouw (3e en 6e groepers) dan is er voor de herfstvakantie een kennismakingsgesprek met de leerkracht. 

Op initiatief van leerkracht of ouders kan er tussentijds, bijvoorbeeld bij een zorgvraag, een extra gesprek worden afgesproken.
De leerkracht van de bovenbouw geeft in juni groep zeven een voorlopig advies en in februari in groep acht is er een gesprek met de ouder(s), waarin definitief advies wordt gegeven over het voortgezet onderwijs.