Overgang naar een nieuwe bouw

In het algemeen doorloopt een kind in acht jaar de basisschool. Op onze school bezoekt het achtereenvolgens de onder-, de midden- en de bovenbouw.

Meestal gaat een kind op een vastgesteld moment na een zomervakantie naar een volgende bouw. De administratieve grens ligt op 1 oktober. Bij de overgang letten wij niet zozeer op deze grens, maar op de ontwikkeling van het individuele kind.

De leerkracht besluit, in overleg met de intern begeleider en collega’s, wanneer een kind naar de volgende bouw gaat. Er wordt hierbij onder meer gelet op leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, cognitieve vaardigheden en belangstelling.
Ook is er de mogelijkheid om tussentijds door te gaan naar een volgende bouw.

De oudste kinderen die doorgaan naar een volgende bouw blijven niet met hun hele groep bij elkaar. De heterogene groepen die wij hanteren in het montessorionderwijs veranderen daardoor elk jaar van samenstelling. Binnen het team wordt er zorgvuldig gedacht en overlegd over de nieuwe groepssamenstelling. Broertjes en zusjes komen niet bij elkaar in de groep. (Behalve als dit niet anders mogelijk is bij het opstarten van de school.)  Er wordt gelet op een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes, van zorgleerlingen en op het aantal kinderen per (jaar)groep. We vinden het gewenst dat een kind al bekend en vertrouwd is met een paar kinderen van de nieuwe groep. Ouders kunnen voor de voorjaarsvakantie een voorkeur aangeven bij de leerkracht. De school beslist echter in welke groep het kind geplaatst wordt.
Nadat de indeling is gemaakt wordt deze niet meer gewijzigd. Er wordt rond de meivakantie via een brief gecommuniceerd waar uw kind geplaatst wordt. Als u hier vragen over heeft, kunt u terecht bij de leerkracht of bij de directie.