Protocollen

Pestprotocol

Hier vindt u het pestprotocol van onze school.

 

 

Dyslexieprotocol

Het beleid met betrekking tot dyslexie kunt u hier lezen. Op Montessorischool Parkrijk gebruiken wij het protocol van Montessorischool Jan Vermeer totdat er met de leerkrachten van Montessorischool Parkrijk een bijstelling plaatsvindt. 

 

 

Medicijnprotocol

Wanneer kinderen medicijnen gebruiken en op school moeten innemen, mogen deze medicijnen niet zomaar door de leerkracht toegediend worden. Meer informatie over medicijnen leest u in het protocol voor medische handelingen op school.