Bewegingsonderwijs

De onderbouw (groep 1/2) maakt gebruik van het speellokaal. Onder begeleiding van de eigen groepsleekracht wordt de motoriek ontwikkeld door middel van verschillende activiteiten. De kinderen dragen hierbij gymkleding. Deze gymkleding blijft op school. Elke keer voor een vakantie wordt u gevraagd de gymkleding mee naar huis te nemen en te wassen.

De midden- en bovenbouwgroepen gymmen twee keer per week onder leiding van een vakleerkracht. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding. Deze bestaat uit een gympak of een sportshirt en een korte broek. Het dragen van gymschoenen is niet verplicht maar wel aanbevolen. Zwarte zolen veroorzaken strepen op de vloer die er moeilijk afgaan. Daarom willen wij graag dat er lichtgekleurde zolen onder de schoenen zitten.

 Een vriendelijk verzoek van onze kant aan alle ouders/verzorgers is of u iedere keer als uw kind gym heeft gehad, wilt controleren of alle kleren thuis weer uit de tas zijn gekomen. Er blijven namelijk nogal eens spullen in de kleedkamer. De gevonden gymspullen liggen in een mand in de hal of bij de conciërge.

Gelet op eigen en andermans veiligheid is het regel dat sieraden tijdens de gymles worden afgedaan. Dispensatie op deze regel dient bij de directeur te worden aangevraagd. Bij piercings is dit in het algemeen niet mogelijk. Als er sprake is van een ongeval ten gevolge van een piercing of ander sieraad, is de drager van de piercing verantwoordelijk voor eigen en andermans schade.

 

Gymrooster

zie de schoolgids deel 2 

 

Sportdag

De sportcommissie organiseert ieder schooljaar een sportdag. Wanneer de sportdag gepland is, is te vinden in de agenda.