Studiedagen en administratiedagen schooljaar 2018-2019

De school organiseert een aantal studiedagen per jaar om de deskundigheid van het team te vergroten.
Alle kinderen zijn de gehele dag vrij op een studiedag. Op studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school. 

Op administratiedagen werken de leerkrachten aan de administratie van de groep. Ze analyseren onder andere de toetsen, bereiden de gesprekken met ouders voor, schrijven handelingsplannen voor individuele kinderen. De leerkrachten kunnen deze dagen zelf invulling geven aan hun administratieve werkzaamheden. Op deze dagen zijn de leerkrachten (die die dag hun werkdag hebben) op school aanwezig. De kinderen zijn deze dagen vrij.

Komend schooljaar zijn naast de schoolvakanties de volgende studiedagen en administratiedagen gepland:

 

  • Maandag 29 oktober 2018 en Dinsdag 30 oktober 2018 (aansluitend aan herfstvakantie)
  • Donderdag 6 december 2018 (de dag na Sinterklaas)
  • Woensdag 6 februari 2019
  • Vrijdag 22 februari 2019 (de dag voor de voorjaarsvakantie)
  • Donderdag 18 april 2019 (dag voor goede vrijdag en aansluitend meivakantie)
  • Dinsdag 25 juni 2019
  • Woensdag 26 juni 2019
  • Vrijdag 19 juli (margedag) (dag voor de zomervakantie)

 

 Margedag

Per schooljaar is er één margedag beschikbaar. Deze dag kan ingezet worden voor calamiteiten zoals ijsvrij, uitval verwarming, et cetera. Wanneer we deze dag gedurende het schooljaar niet gebruikt wordt, hebben de kinderen vrij op:

  • vrijdag 19 juli 2019

 

Dan begint de zomervakantie dus een dagje eerder! Dit wordt in de één na laatste nieuwsbrief gecommuniceerd.