Studiedagen en administratiedagen schooljaar 2019-2020

De school organiseert een aantal studiedagen per jaar om de deskundigheid van het team te vergroten.
Alle kinderen zijn de gehele dag vrij op een studiedag. Op studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school. 

Op administratiedagen werken de leerkrachten aan de administratie van de groep. Ze analyseren onder andere de toetsen, bereiden de gesprekken met ouders voor, schrijven handelingsplannen voor individuele kinderen. De leerkrachten kunnen deze dagen zelf invulling geven aan hun administratieve werkzaamheden. Op deze dagen zijn de leerkrachten (die die dag hun werkdag hebben) op school aanwezig. De kinderen zijn deze dagen vrij.

Komend schooljaar zijn naast de schoolvakanties de volgende studiedagen en administratiedagen gepland:

 

  • Maandag 28 oktober 2019 administratiedag 1 (aansluitend aan herfstvakantie)
  • Dinsdag 29 oktober 2019 studiedag 1 (aansluitend aan herfstvakantie)
  • Vrijdag 22 november 2019  studiedag 2  
  • Maandag 25 november 2019 studiedag 3  
  • Woensdag 29 januari 2020 administratiedag 2
  • studiedag 4 =verhuisdag onder voorbehoud van datum werkelijke verhuizing waarschijnlijk aangesloten aan meivakantie (maart wordt in ieder geval niet gehaald door de gemeente)
  • Woensdag 24 juni 2020 studiedag 5 Librijn
  • Donderdag 25 juni 2020 administratiedag 3

 

 Margedag

Per schooljaar is er één margedag beschikbaar. Deze dag kan ingezet worden voor calamiteiten zoals ijsvrij, uitval verwarming, et cetera. Waarschijnlijk gebruiken wij deze dag ook als verhuisdag dit jaar. Wanneer we deze dag gedurende het schooljaar niet gebruikt wordt, hebben de kinderen vrij op:

 

  • vrijdag 17 juli 2020

 

Dan begint de zomervakantie dus een dagje eerder! Dit wordt in de één na laatste nieuwsbrief gecommuniceerd.