Schoolondersteuningsprofiel

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden.
Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen van  bijna 200 scholen van 27 schoolbesturen, die gehuisvest zijn in Den Haag, Rijswijk en Leidsendam-Voorburg. Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze gemeenten. www.sppoh.nl

 

Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden.

Voor ouders en andere belangstellenden hebben scholen met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning in de basisscholen. Basisondersteuning betekent hier dat basisscholen afgesproken hebben om een bepaald onderwijsniveau te kunnen leveren. Indien kinderen meer dan deze basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende arrangementen of er zijn speciale lesplaatsen voor deze kinderen. De wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs geeft aan dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel dient te krijgen, zodat ouders een goed zicht krijgen op het profiel van de school en binnen het samenwerkingsverband geconstateerd kan worden of er een dekkend netwerk van voorzieningen is. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geeft hier meer informatie over. Alle scholen hebben daarvoor een schoolondersteuningsprofiel gemaakt.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier in zien.