Nieuwbouw in Parkrijk

Montessorischool Parkrijk komt in de wijk Parkrijk te staan. De planvorming voor de bouw van de school is gestart. Als alles volgens planning verloopt verhuizen wij in juli 2021 naar het nieuwe gebouw. Er komen 4 kinderopvang groepen, 16 klaslokalen, twee speellokalen en een gymzaal. Ook komt er naschoolse opvang die gebruik zal maken van de leefruimtes in de school. 

 

https://www.rijswijk.nl/bestuur/nieuws/start-bouw-integraal-kindcentrum-parkrijk

Tot die tijd maken wij gebruik van de tijdelijke locatie aan de van Rijnweg 7. In dit gebouw passen maximaal 6 schoolklassen en 3 groepen kinderopvang. Ook hier is de naschoolse opvang in de leefruimtes van de school.

 

Tijdelijke Locatie 

Trirgrasstraat 4
2288HK Rijswjk
070-2040008

directeur: Anneloes van de Graaff 

directie@montessorischoolparkrijk.nl