Schoolplan

Sinds 1 augustus 1985 dient elke basisschool over een schoolwerkplan te beschikken. Dit is later het schoolplan geworden. Ook onze school heeft een schoolplan. Hierin wordt een overzicht gegeven van onze visie, onze ambities, de organisatie, de inhoud van ons onderwijs. Elke vier jaar wordt het schoolplan in overleg met Librijn, de teamleden en de Medezeggenschapsraad bijgesteld en goedgekeurd voor een nieuwe periode. Dit schoolplan is voor de periode 2023-2027. 

 

Klik hier voor de visualisatie van ons schoolplan. Hierin zijn onze visie, missie en onze ambities voor de komende 4 jaar weergegeven. 

 

 

Klik hier voor de meer tekstuele versie van het schoolplan 2023-2027 met linkjes naar de ambitiekaarten.