Schoolplan

Sinds 1 augustus 1985 dient elke basisschool over een schoolwerkplan te beschikken. Dit is later het schoolplan geworden. Ook onze school heeft een schoolplan. Hierin wordt een overzicht gegeven van onze visie, onze ambities, de organisatie, de inhoud van ons onderwijs. Elke vier jaar wordt het schoolplan in overleg met Librijn, de teamleden en de Medezeggenschapsraad bijgesteld en goedgekeurd voor een nieuwe periode. Dit schoolplan is voor de periode 2019-2023. 

 

Klik hier voor de verkorte versie. Hier zijn onze visie, missie en ambities kort samengevat. Bij elke ambitie kunt u doorklikken naar de volledige ambitiekaart met achtergrond informatie.

 

Klik hier voor het volledige schoolplan 2019-2023.