Ouderraad

De ouderraad (OR) is een onafhankelijke groep ouders die de school ondersteunt met allerhande activiteiten.
U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals schoolreizen, werkweken, viering van feestdagen, culturele uitjes, verkeerslessen en dergelijke. Ook de aanleg en onderhoud van onze schoolpleinen wordt samen met ouders gedaan. 

De bijeenkomsten van de OR zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. In de kalender staan de data van de OR vergaderingen.

Alles wat voor ouders van belang is om te weten wordt besproken. De OR houdt zich in principe niet bezig met onderwijsinhoudelijke zaken (dit doet de MR) maar de OR heeft wel een signalerende functie. Vragen van ouders kunnen naar voren gebracht worden.

 

Activiteiten en faciliteiten

Binnen de school zijn veel ouders actief die helpen met een activiteit of faciliteit, met elk een eigen contactpersoon. De stand van zaken van de activiteiten en faciliteiten wordt in de OR besproken om ervoor te zorgen dat ze zowel met actieve ouders als (indien nodig) financiën gecontinueerd kunnen worden.

De activiteiten en faciliteiten betreffen onder meer:

* Bibliotheek

* Schoolpleinen en -tuinen

* Jaarboek

* Feest

* Verkeer

* Luizen

* Schoonmaak

Neem voor meer informatie over het actief deelnemen contact op met Anneloes van de Graaff. Alle hulp is welkom!

  

Vergaderschema

De Ouderraad vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De vergaderdata zijn te vinden in de agenda.